(η) Ευεξία:

από το πρόθεμα «ευ» που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει “καλό” και  τη λέξη «έξη» (“έξις” στα αρχαία ελληνικά) που σημαίνει συνήθεια και προέρχεται από το ρήμα έχω.  Δηλ. ευ + έχω (έχω καλώς)  Ευεξία= ευ + έξη + ια (κατά λέξη σημαίνει η καλή συνήθεια) και σημαίνει την καλή κατάσταση της υγείας, η καλή σωματική κατάσταση, η ευρωστία.